AGNIESZKA SEMENISZYN SERWISBASEN - Wrocław

Podstawowe informacje o firmie

Dane firmy:

Pełna nazwa firmy: AGNIESZKA SEMENISZYN SERWISBASEN
Właściciel firmy: Agnieszka Semeniszyn

NIP: 8951204456
REGON: 021442115

Data rozpoczęcia działalności: 2011-02-01
Status podmiotu: Podmiot aktywny

Więcej informacji o firmie znajdziesz w danych szczegółowych

  ZOBACZ WIĘCEJ

Adres siedziby firmy:

SOPOCKA 2 lok. 12
50-344 Wrocław
Województwo dolnośląskie

  Zobacz więcej

Przeważająca działalność:

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY (kod PKD 36.00.Z)

Firma prowadzi działalność w zakresie:

PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów
PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
  Zobacz więcej

Lokalizacja firmy na mapie

AGNIESZKA SEMENISZYN SERWISBASEN Wrocław Dokładną lokalizację firmy na mapie znajdziesz w szczegółach   Zobacz więcej

Dokładniejsza lokalizacja firmy na mapie

AGNIESZKA SEMENISZYN SERWISBASEN Wrocław Dokładną lokalizację firmy na mapie znajdziesz w szczegółach   Zobacz więcej